VÝROBNY KRMNÝCH SMĚSÍ

 

Koncepce VKS je řešena především pro využití a zpracování krmných surovin produkovaných v mírném podnebním pásmu, t.j. především pro obilniny (a suroviny z nich získávané), vedlejší produkty ze zpracování řepky a slunečnice i různé zužitkovatelné odpady z masného průmyslu, lékárenství, kvasného průmyslu atd.                                         Výrobní proces je kontinuální a většinou je plně automatizován. Práce obsluhy je potom omezena pouze na sledování, funkce a korekci automatizovaného systému řízení, případně na čištění zařízení a jeho běžné seřizování. Trvalým pracovištěm je velín, provozní prostory mají charakter pochůzkových pracovišť. Kvalita vyrobených krmiv vyhovuje požadavkům pro výživu zvířat, pro něž je určena a její přesná konkretizace je předmětem kontraktu. Návrh technologie výroben vychází z předpokladu, že přísun suroviny bude plynulý a kvalita odpovídá standartu, běžnému při dodávkách krmivářskému průmyslu.                                                                                                Granulační linka je jako plně začleněná součást technologie VKS uvedena pouze ve variantě universální VKS s výkonem 10t/hod a více. Lze ji však přičlenit i k menším zařízením, případně i jako dodatečně přiřazované zařízení.  Mezi zpracovávané suroviny patří obilniny, moučné komponenty, olejninové šroty a pokrutiny, bílkovinné komponenty, minerální složky a doplňky, tuky a melasa.

LISOVNY ROSTLINNÝCH OLEJŮ

 

Koncepce lisoven je řešena pro zpracování olejnin, produkovaných v mírném podnebním pásmu, t.j. především pro řepku a slunečnici. Olej se získává lisováním ze slunečnicového či řepkového semene, upraveného drcením a eventuálně vločkováním, u velkých lisů případně i předehřevem vloček. Zařízení lisovny umožňuje příjem volně ložené suroviny z nákladních automobilů na přejezdovém koši s následným naskladněním do zásobníků, nebo umožňuje napojení na již existující sklady suroviny. Odtud je zrno dopravováno pomocí manipulačních cest k dočištění a dále do pohotovostního zásobníku přímo nad lisy (u nejmenších kapacit) nebo nad mačkadlem. Z mačkadla padají vločky do dalšího pohotovostního zásobníku a následně jsou dopravovány do lisů. Vylisovaný olej je sveden do manipulačních nádrží a odtud k dalšímu zpracování. Surový olej se zpravidla nejprve filtruje na sítovém filtru. Oddělí se hrubé kaly, které se vrací zpět do lisů.                                                                                   Výrobní proces je kontinuální a kvalita vyrobeného oleje vyhovuje požadavkům pro potravinářské účely.

ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY

typ

výkon

DŠK 100

3 tun/hod
DŠK 160 6 tun/hod
DŠK 200 12 tun/hod
DŠK 250 20 tun/hod
DŠK 320 29 tun/hod
DŠK 400 40 tun/hod
DŠK 500 50 tun/hod
DŠK 600 60 tun/hod

TRUBKOVÉ ŠNEKY TŠ 160, TŠ 200, TŠ 250 A TŠ 320

 - vhodné pro dopravu obilí a směsí do větších stoupání nad 25 stupňů. Výkony jsou různé dle stoupání.

 

VYNÁŠECÍ TRUBKOVÉ A REDLEROVÉ DOPRAVNÍKY

 - vhodné pod zásobníky a jako dávkovací zařízení pro váhy.

 

technické podmínky pro šnekové dopravníky najdete ::zde::

 

KOREČKOVÉ ELEVÁTORY

typ

výkon

využití

EK 100

5 tun/hod vhodné pro obilí a šroty
EK 155 30 tun/hod vhodné pro obilí a šroty
EV 100 30 tun/hod vhodné pro obilí
EV 155 60 tun/hod vhodné pro obilí

 

Spodní elevátorové hlavy lze vyrobit tak, aby se při napínání vodícího bubnu kurtny pohybovalo zároveň i dno elevátorové hlavy (je zajištěna konstantní vzdálenost mezi vodícím bubnem a dnem elevátoru).

technické podmínky pro elevátory jsou  ::zde::

 

ELEVÁTOROVÉ PÁSY

 

typ

katalogový list

pásy antiabrazivní

na poptávku
pásy odolné proti olejům na poptávku

pásy ohnivzdorné

na poptávku

pásy potravinářské

na poptávku

pásy pro vysoké teploty

na poptávku
 

ELEVÁTOROVÉ NABĚRÁKY

 

typ

katalogový list

naběráky ocelové

::zde::
naběráky nerezové ::zde::

naběráky plastové

::zde::

   
 

REDLERY

typ

výkon

využití

RT 160

30 tun/hod vhodné pro obilí
RT 260 65 tun/hod vhodné pro obilí
RT 360 120 tun/hod vhodné pro obilí
RTD 160 30 tun/hod vhodné pro obilí
RTD 260 65 tun/hod vhodné pro obilí
RTD 360 120 tun/hod vhodné pro obilí
RTV 160 30 tun/hod vhodné pro obilí
RTV 260 65 tun/hod vhodné pro obilí
RTV 360 120 tun/hod vhodné pro obilí

 

Všechny uvedené redlery je možno vyrobit v bezezbytkovém provedení. Pro snížení hlučnosti a prodloužení životnosti lze dopravní řetěz opatřit plastovými návleky. Plastové návleky nelze použít u bezezbytkového provedení.

technické podmínky pro redlery najdete ::zde::

PRVKY SPÁDOVÉ DOPRAVY A PRACHOVÉ ODLUČOVAČE

 

 

Klapky, hradítka s ovládáním ručním, elektrickým a pneumatickým, spádové potrubí, cyklony a ostatní, viz. ceník.