Uváděný seznam realizovaných zakázek je rozdělen do celků podle typů a technologií.

Jedná se o zakázky za 15 let činnosti společnosti.

Základní technologie této zakázky – tj. sila, dopravní cesty, mlýnice jsou opakovaně provedeny v různých uváděných referenčních akcích.

 

1) Výstavba posklizňových linek:

 

Osek u Rokycan

Nová Dědina u Uničova

Hlavnice – ZOD

Pikárec

Rozsochy

Lidmovice

Jiřice u Miroslavi

Poběžovice

Brázdim

Velký Ratmírov

 

Na  těchto stavbách jsme prováděli kompletní dodávku technologických zařízení; ocelových konstrukcí; skladovacích sil (Cordoba+Gruber); expedice; projekce; elektroinstalaci technologickou a stavební; řídící systémy pro technologické linky, nátěry.

 

2) Opravy a rekonstrukce obilních sil

 

Zakázky pro síť AGROPOL a.s.

Tagrea a.s -      Čekanice

Grana a.s. -      Zahoří

                          Čimelice

Doagra a.s. -    Domažlice

                          Staňkov

Agrona a.s. -    Nebanice

Cerea a.s. -       Smiřice

                          Nový Bydžov

                          Dobřenice

                          Libáň

                          Hlinsko

                          Jičín

                          Předměřice

Primagra a.s. - Milín

                          Sedlčany

Obila a.s.    -     Kutná Hora

Belagra a.s. -   Šakvice

                          Mikulovsp; Mikulov

 

Ostatní společnosti - obilní sila:

 

ZZN Strakonice -   Radošovice

                                Vodňany

ZZN Louny             Dobroměřice

                                Vrbno

                                Žabokliky

                                Podbořany

                                Slaný

Tekro a.s.               Vráble - Slovensko

                                Uničov - Nová dědina

                                Dvory nad Žitavou - Slovensko

Hansa s.r.o            České Budějovice

Strmilov

ZZN Pomezí

Belar a.s.                Slovensko - Lehnice

Hejlov

Hrušovany

ÚKUZ Brno             Lysá nad Labem

ZEAS a.s.                Trnov

Zemědělské služby -  Dynín

ZZN Mladá Boleslav - Kněžmost

 

Opravy a rekonstrukce obilních sil zahrnují:

Opravu nebo výměnu technologií ( redlery; šnekové dopravníky ; korečkové elevátory; aspirace – odprášení cyklony ; Aktivní větrání  sil) ; elektroinstalace ; řídící systemy; projektová dokumentace; Ocelové konstrukce; nátěry; případné výstavby nových zásobníků. Zhotovení příjmových košů včetně přístřešků.

 

3) Rekonstrukce a výstavba Výroben Krmných Směsí

 

VKS patřící firmě AROPOL a.s.

 

VKS Smiřice – Etapa I.-III.

VKS Nový Bydžov – Etapa I.-III.

VKS Čekanice – Etapa I.-IV.

VKS Zahoří – Etapa I.-IV.

VKS Milín – Etapa I.-III.

VKS Šakvice

VKS Domažlice

VKS Kutná Hora

VKS Jičín

VKS Klatovy

VKS Hlinsko

 

Ostatní VKS:

 

VKS Jarošov

VKS Radošovice

VKS Pelhřimov

VKS Batelov

VKS Trnov

VKS Strunkovice

VKS Krahulov

VKS Svitavy

VKS Lysá nad Labem

VKS Dynín

VKS Hansa

VKS Stránecká Zhoř

VKS Hrušovany

VKS Hrotovice

VKS Opava

VKS Marefy - Slavkovské krmné směsi

VKS Dobroměřice

VKS Kněžmost

VKS Pohledští Dvořáci

VKS Vráble - Slovensko Etapa I.-II.

 

Rekonstrukce VKS v sobě zahrnují:

 

Kompletní výměnu stávající technologie tak aby se zvýšil výkon výrobny (15t/hod)

Při těchto akcích se měnili a upravovali:   Šrotovací linky včetně šrotovníků+tgz

                                                                  Granulační linky včetně granulačních lisů

                                                                  Vážení

                                                                  Elektroinstalace

                                                                  ASŘ

                                                                  Výstavba nových expedičních zásobníků

                                                                  Dodávka + výstavba ocelových konstrukcí

                                                                  včetně opláštění

                                                                  Nové odprášení dopravních cest

                                                                  Úpravy stávajících zásobníků ( skladovací

                                                                  Granulační a šrotovací)

 

4) Výstavba speciálních závodů na výrobu krmiv pro domácí zvířata

    pro bílkovinné koncentráty a extrudovaná krmiva

 

Provimi Pet Food . CZ – Brniště Etapa I-II.          

         

Provimi Pet Food . Rus – Klin Etapa I.- Rusko

 

Provimi Pet Food . SK – Dunajský Klátov

 

Tekro a.s. UK.             – Ukrajina- Potoki

                                       Uničov – Nová Dědina

Belar a.s.                        Lehnice

 

 

Tyto akce v sobě zahrnovaly:

Kompletní výstavbu závodů (Brniště, Klin, Potoki) - včetně technologie, elektroinstalace, ocelových konstrukcí,

skladovacích a expedičních zásobníků, systému řízení, baliček

 

5) Shrnutí technologických prvků

 

Závěrem bychom chtěli dodat, že většinu technologie vyrábíme vlastními kapacitami (redlery, šnekové dopravníky, korečkové elevátory, spádová potrubí, klapky, hradítka)

Dále vyrábíme na vlastních výrobnách zásobníky na suroviny (mimo Cordoby), ocelové konstrukce, váhy, příjmové koše, přístřešky atd.

 

Roční obrat u naší firmy je zhruba 150 mil.kč

Roční spotřeba hutního materiálu v naší firmě je cca  1 800 t.

 

Ročně v průměru vyrábíme cca  5 000m redlerů, 30 ks korečkových elevátorů výšky cca 30m,

600m šnekových dopravníků, 100-250ks hradítek a klapek (ručně, elektricky a pneumaticky ovládaných)

Na pohony námi vyráběných technologických zařízení používáme pohony vyráběné firmou NORD a ročně

spotřebujeme cca 300ks.

 

 

Standardní záruka na naše výrobky je  24 měsíců, na ocelové konstrukce + montáže je poskytnuta záruka 36 měs.

 

Montáže  - probíhají v 15 deních cyklech. Jsme schopni se přizpůsobit i jinému systému.

 

 

Ing. Richard Barda

jednatel společnosti

 

FOTOGALERIE

investor

akce foto

-

šrotovací linky

14

-

různé

7