Vážení obchodní přátelé

Jsme firma, která navazuje na tradici bývalých Krajských údržbářských dílen budovaných za účelem zajištění bezproblémového provozu Nákupních družstev.

Naše pobočka byla zřízena v roce 1950. Postupem času, kdy docházelo k různým transformacím a začaly se profilovat Zemědělské zásobovací a nákupní podniky, se i naše dílna začala specializovat na technologická zařízení používaná nejdříve v obilních silech a posléze i ve výrobnách krmných směsí.

Z počátku jsme se zabývali pouze údržbou speciální technologie vyráběné převážně firmou Továrny mlýnských strojů Pardubice a firmou Prokop Pardubice. S přibývajícím časem jsme se začali pokoušet sami vyrábět používané stroje. Začali jsme s výrobou obilních šnekových dopravníků, dále obilních výtahů a postupně přes prvky spádové dopravy (klapky, vizitéry, manžety, rozbočky) jsme přešli na výrobu aspiračních prvků (clony, aspirační potrubí, vizitéry, šubry). Dále jsme začali provádět výrobu a montáže ocelových konstrukcí skladů, přístřešků a hal.

V roce 1994 jsme úspěšně zprivatizovali část státního podniku, která se týkala naší dílny. Byla založena STROJÍRNA TÁBOR s.r.o., která chce navázat na dobré jméno bývalých údržbářských dílen, což si myslíme, že dle ohlasů na naší doposud prováděnou činnost se nám úspěšně daří. Začali jsme se zaměřovat na rekonstrukce a modernizace VKS i Obilních sil formou "realizace na klíč" kdy dostáváme od jednotlivých našich partnerů formu zadání požadované práce a my ji od projekce po realizaci provádíme sami. Dlouho nám, trvalo než jsme našli partnery s kterými bychom byli schopni obsáhnout celou nabízenou činnost. 

Dnes jsme ale již ve stádiu, kdy dodáváme:

Projektovou dokumentaci

Výrobu a montáž technolog. zařízení Sil a Výrobny krmných směsí

Výrobu a montáž kompletní el. instalace

Výrobu a montáž Měření a regulace

Řízení výrobního procesu počítačem včetně software

Váhové hospodářství

Lisovny olejů ze zemědělských plodin (slunečnice, řepka)

Rafinaci a esterifikaci olejů až do formy bionafty

 Samozřejmě nezapomínáme ani na drobné odběratele z řad soukromníků a podle prodeje našeho zařízení se nám i tato činnost v celku daří.